GIỚI THIỆU

THỂ LỆ

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

ĐĂNG KÝ NGAY

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

7. Điều kiện tham gia Chương trình khuyến mại:

Khách hàng đăng ký dịch vụ cưới hỏi tại Mai Wedding hỏi trị giá tối thiểu 10.000.000 VNĐ và đặt cọc 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm đăng ký sẽ được tham gia Chương trình khuyến mại.
* Đối với khách hàng chụp ảnh cưới có giá trị từ 10.000.000 VNĐ đến dưới 20.000.000 VNĐ sẽ được nhận 1 phiếu bốc thăm trúng thưởng.
* Đối với khách hàng chụp ảnh cưới có giá trị từ 20.000.000 VNĐ đến dưới 30.000.000 VNĐ sẽ được nhận 2 phiếu bốc thăm trúng thưởng.
* Đối với khách hàng chụp ảnh cưới trị giá từ 30.000.000 VNĐ đến dưới 40.000.000 VNĐ sẽ được nhận 3 phiếu bốc thăm trúng thưởng.
* Tương tự như vậy, đối với những hợp đồng có giá trị cao hơn.
Trường hợp khách hàng trúng thưởng đã được BTC xác nhận hợp lệ, khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, mã số hợp đồng, giấy CMND, phiếu bốc thăm do Mai Wedding phát hành và có đóng dấu riêng.
Trường hợp khách hàng được BTC trao giải tại lễ cưới cần cung cấp thời gian, địa điểm tổ chức lễ cưới trước 7 ngày.

8. Cách thức tham gia Chương trình khuyến mại:

• Bước 1: Khách hàng đến tại hệ thống cửa hàng của Mai Wedding đăng ký các dịch vụ cưới hỏi trị giá tối thiểu 10.000.000 VNĐ trong khoảng thời gian từ ngày 25/10/2020 đến 19h00 ngày 19/01/2021 và đặt cọc trước 50% giá trị hợp đồng sẽ được tham gia Chương trình khuyến mại.

• Bước 2: Nhân viên của Mai Wedding sẽ gửi phiếu thăm cho mỗi khách hàng đủ điều kiện tham gia Chương trình và khách hàng sẽ được nhận số phiếu tương ứng theo giá trị hợp đồng. Sau đó nhân viên của Mai Wedding sẽ hướng dẫn khách hàng điền đầy đủ thông tin vào phiếu thăm và khách hàng bỏ ngay phiếu thăm vào thùng bốc thăm được bố trí tại cửa hàng của Mai Wedding.
Phiếu bốc thăm gồm có 2 liên. Sau đó khách hàng lấy liên thứ 1 của phiếu bốc thăm bỏ vào thùng bốc thăm được bố trí tại các cửa hàng của Mai Wedding. Liên thứ 2 của phiếu khách hàng sẽ giữ lại để làm bằng chứng xác nhận khi được trúng thưởng.

• Bước 3: BTC sẽ tiến hành lưu trữ thông tin của khách hàng để tổ chức sự kiện bốc thăm công khai.

• Bước 4: BTC sẽ thông báo trước thời gian, địa điểm tổ chức sự kiện bốc thăm tại Fanpage của Mai Wedding để khách hàng nắm rõ thông tin và đúng thời gian quy định sẽ cho tiến hành bốc thăm công khai qua hình thức Livestream.

Sự kiện bốc thăm diễn ra trong 3 đợt:

* Đợt 1: Vào lúc 19h30 thứ 6, ngày 20/11/2020
 Dành cho những khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại từ ngày 25/10/2020 đến 19h00 ngày 20/11/2020.
Những khách hàng trúng thưởng trong đợt này sẽ không được tham gia bốc thăm ở những đợt sau.

* Đợt 2: Vào lúc 19h30 chủ nhật, ngày 20/12/2020
Dành cho những khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại từ ngày 20/11/2020 đến 19h00 ngày 20/12/2020. Và những khách hàng không trúng thưởng ở đợt 1.
Những khách hàng trúng thưởng trong đợt này sẽ không được tham gia bốc thăm ở đợt sau.

* Đợt 3: Vào lúc 19h30 thứ 4, ngày 20/01/2021
Dành cho những khách hàng tham gia Chương trình khuyến mại từ ngày 20/12/2020 đến hết ngày 19/01/2021. Và những khách hàng không trúng thưởng ở đợt 1 và đợt 2.
Địa chỉ diễn ra sự kiện bốc thăm: 05 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Sau khi bốc thăm trúng thưởng, BTC lập biên bản danh sách những khách hàng trúng thưởng.
Những phiếu thăm của những khách hàng đã trúng thưởng ở đợt trước sẽ bị loại trừ tham gia ở những đợt tiếp theo.

• Bước 5: Trong sự kiện bốc thăm, BTC sẽ thực hiện bốc thăm lần lượt cho từng loại giải. Khách hàng nào có phiếu bốc may mắn sẽ được BTC gọi điện thoại trực tiếp xác nhận cho khách hàng đó ngay trong sự kiện diễn ra bốc thăm. Sau đó sẽ gửi thông báo chính thức thông qua các kênh liên lạc: email, tin nhắn điện thoại…
Trong trường hợp tại thời điểm diễn ra bốc thăm, BTC không liên lạc được trong 3 lần đối với khách hàng may mắn đầu tiên thì cơ hội sẽ thuộc về khách hàng may mắn tiếp theo.

9. Điều kiện để nhận giải thưởng:

- Các khách hàng may mắn trúng thưởng các giải thưởng cần cung cấp đầy đủ thông tin: Tên, số điện thoại, giấy CMND, mã số hợp đồng, phiếu bốc thăm do Mai Wedding phát hành và có đóng dấu riêng (liên thứ 2) và thời gian, địa điểm tổ chức lễ cưới cho BTC.
- Trước khi nhận thưởng, khách hàng phải thanh toán hết 100% hợp đồng.
- Khách hàng không được thay đổi dịch vụ dẫn đến giảm giá trị của hợp đồng ban đầu.

10. Cách thức trao giải:

- Đối với giải Đặc biệt:
 Đối với khách hàng có thời gian tổ chức lễ cưới trong thời gian từ ngày 21/11/2020 đến ngày 05/03/2021: Đại diện BTC và nghệ sĩ Trường Giang sẽ trao thưởng trực tiếp đến khách hàng trúng giải tại lễ cưới:
• Khách hàng tổ chức lễ cưới trong thời gian từ ngày 21/11/2020 đến ngày 05/03/2021 sẽ được nghệ sĩ Trường Giang dự lễ cưới, biểu diễn và trao tặng 100.000.000 VNĐ.
Trường hợp lễ cưới của Khách hàng thay đổi vì bất kỳ lý do nào đó nhưng không nằm trong thời gian từ ngày 21/11/2020 đến ngày 05/03/2021, khách hàng cần báo trước 7 ngày và sẽ chỉ nhận được giải thưởng bằng tiền mặt tương đương 100.000.000 VNĐ.
• Khách hàng tổ chức Lễ cưới nằm ngoài thời gian từ ngày 21/11/2020 đến ngày 05/03/2021 sẽ chỉ nhận được giải thưởng bằng tiền mặt tương đương 100.000.000 VNĐ.
Đối với khách hàng đã tổ chức lễ cưới: Khách hàng đến tại hệ thống cửa hàng của Mai Wedding để BTC thực hiện trao giải.
  
- Đối với giải Nhất:
Đối với khách hàng có thời gian tổ chức lễ cưới trong thời gian từ ngày 21/11/2020 đến ngày 05/03/2021: Đại diện BTC sẽ trao thưởng trực tiếp đến khách hàng trúng giải tại lễ cưới:
• Trường hợp lễ cưới của khách hàng thay đổi vì bất kỳ lý do nào đó nhưng không nằm trong thời gian từ ngày 21/11/2020 đến ngày 05/03/2021, khách hàng sẽ chỉ nhận được giải thưởng bằng tiền mặt tương đương 30.000.000 VNĐ.
• Khách hàng tổ chức lễ cưới nằm ngoài thời gian từ ngày 21/11/2020 đến ngày 05/03/2021, khách hàng cần báo trước 7 ngày và sẽ chỉ nhận được giải thưởng bằng tiền mặt tương đương 30.000.000 VNĐ.
Đối với khách hàng đã tổ chức lễ cưới: Khách hàng đến tại hệ thống cửa hàng của Mai Wedding để BTC thực hiện trao giải.
  
- Đối với các giải thưởng còn lại:
 Tùy thuộc vào thỏa thuận BTC và Khách hàng sao cho tiện lợi nhất.

11. Điều khoản về Quảng cáo:

Bằng cách tham gia chương trình rút thăm may mắn, bạn đồng ý cho Mai Wedding toàn quyền sử dụng hình ảnh của bạn trong tiếp thị và các chiến dịch quảng cáo khác. Đồng thời cho phép Mai Wedding sử dụng thông tin của bạn cung cấp cho các chiến dịch tiếp thị, quảng cáo sản phẩm của Mai Wedding.

12. Một số quy định khác của Chương trình:

- Mỗi Khách hàng chỉ được nhận 01 giải thưởng duy nhất.
- Giải thưởng không được quy đổi.
- Mai Wedding có quyền từ chối trao thưởng cho khách hàng nếu phát hiện khách hàng đó có các hành vi gian lận trong quá trình tham gia chương trình khuyến mại.
- Trong mọi trường hợp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
- Các khách hàng trúng thưởng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và chịu mọi chi phí phát sinh khác liên quan đến việc nhận thưởng như: đi lại, ăn ở của mình,…

* Mọi thông tin chi tiết về chương trình bốc thăm may mắn vui lòng liên hệ tại các chi nhánh của hệ thống áo cưới Mai Wedding:

Mai Wedding Studio:

• Chi nhánh Hùng Vương
Địa chỉ: 53-55 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363 61 65 68
• Chi nhánh Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: 05 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Hiền, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363 555 556
• Chi nhánh TP Huế
Địa chỉ: 77 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP. Huế
Điện thoại: 02343 689 689
Bộ phận chăm sóc khách hàng:
Hotline: 0967 616 568 hoặc 02363 522 399

TƯ VẤN NGAY


1. Tên chương trình khuyến mại:
“CƯỚI CÓ TRƯỜNG GIANG - TRÚNG NGAY 100 TRIỆU”

2. Thời gian triển khai chương trình khuyến mại: Từ 25/10/2020 đến hết ngày 19/01/2021.

3. Dịch vụ khuyến mại: Chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng các giải thưởng đặc biệt và các giải thưởng phụ của Mai Wedding.

4. Đối tượng áp dụng: Các khách hàng sử dụng dịch vụ cưới hỏi tại toàn hệ thống của Mai Wedding.

5. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

6. Cơ cấu giải thưởng: Trong vòng 3 tháng 11/2020, 12/2020 và 01/2021.

Cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ Trường Giang tại lễ cưới của mình

Nhận ngay 100 triệu VNĐ tiền mặt

Nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn đang có từ Mai Wedding

ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY CƠ HỘI NÀY

Đội ngũ Mai Wedding đang sẵn sàng tư vấn ngay đến bạn

Đội ngũ Mai Wedding đang sẵn sàng tư vấn ngay đến bạn

Thời gian chương trình còn lại

00
00
00
00

ĐĂNG KÝ NGAY

Address

Chi Nhánh Hùng Vương : 53 – 55 Hùng Vương, Đà Nẵng

Chi nhánh TP Huế: 77 Bến Nghé, Tp Huế

Chi nhánh Nguyễn Văn Linh: 05 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Truyền Thông – Marketing: 53 – 55 Hùng Vương, Đà Nẵng

Email: sales@maiwedding.com

Website: www.mai.wedding

Fanpage: MAI WEDDING

©2020 Allrights reserved by MAI WEDDING

ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY CƠ HỘI NÀY

Đội ngũ Mai Wedding đang sẵn sàng tư vấn ngay đến bạn

Thời gian chương trình còn lại

00
00
00
00

ĐĂNG KÝ NGAY