Để đảm bảo việc họp trực tuyến đạt hiệu quả và có chất lượng, Cty có các quy định và yêu cầu sau khi tham gia cuộc họp trực tuyến.
  • Tắt mic nói, nhưng luôn mở video
  • Sử dụng tai nghe, webcam và đường truyền mạnh
  • Đảm bảo không gian xung quanh yên tĩnh, không bị làm phiền bởi người xung quanh.
  • Không để tiếng gió máy quát ảnh hưởng đến âm thanh cuộc họp.
  • Mặc trang phục lịch sự.
  • Chỉ mở mic nói khi đến lượt trình bày. (Báo cáo hoặc phát biểu của mình.
  • Kiểm tra mic nói, video trước khi bắt đầu cuộc họp
  • Khi truy cập vào link điền Tên + Chức Danh để nhận biết tham cuộc họp.
  • Chuẩn bị nội dung trình bày trước. Sau khi trình bày xong thì nhắn nội dung này lên nhóm các quản lý. Để thư kí có thông tin chính xác và lưu vào văn bản cuộc họp
Điền thông tin tham gia cuộc họp
Fill out this field
Chọn loại họp
Select an option
Thông tin thêm
Fill out this field
Menu