Yen – Rene

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thái Nhi, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Cỏ lau

Yen - Rene - yen rene
Yen - Rene - yen rene 1
Yen - Rene - yen rene 2
Yen - Rene - yen rene 3
Yen - Rene - yen rene 4
Yen - Rene - yen rene 5
Yen - Rene - yen rene 6
Yen - Rene - yen rene 7
Yen - Rene - yen rene 8

Bài sau
Việt Trung – Yến Nhi
Bài trước
Gia Long – Hương Thảo

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu