Xuân Vinh – Kim Nhi

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Da Nang Photography, Lê Nam, Tio Lê
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi cháy, Bãi Đa, Hội An

Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 2
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 3
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 4
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 5
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 6
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 7
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 8
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 9
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 10
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 11
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 12
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 13
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 14
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 15
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 16
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 17
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 18
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 19
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 20
Xuân Vinh - Kim Nhi - xuan vinh kim nhi 21

Bài sau
Trí Khanh – Thuỳ Linh
Bài trước
Anh Duy – Thị Hoa

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu