Xuân Viên – Phương Uyên

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duc Lee, Quốc Phạm, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Hồ Xanh, Hội An

Xuân Viên - Phương Uyên - XU05.13

Xuân Viên - Phương Uyên - XU06.14

Xuân Viên - Phương Uyên - XU07.15

Xuân Viên - Phương Uyên - XU08.16

Xuân Viên - Phương Uyên - XU09.17

Xuân Viên - Phương Uyên - XU04.12

Xuân Viên - Phương Uyên - XU03.11

Xuân Viên - Phương Uyên - XU02.10

Xuân Viên - Phương Uyên - XU17.9

Xuân Viên - Phương Uyên - XU10.2

Xuân Viên - Phương Uyên - XU11.3

Xuân Viên - Phương Uyên - XU12.4

Xuân Viên - Phương Uyên - XU13.5

Xuân Viên - Phương Uyên - XU14.6

Xuân Viên - Phương Uyên - XU01.1

Xuân Viên - Phương Uyên - XU15.7

Xuân Viên - Phương Uyên - XU16.8

Bài sau
Anh Tuấn – Thuý Nga
Bài trước
Hữu Huỳnh – Thanh Hải

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu