Xuân Trường – Xuân Phú

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Khánh Nguyễn
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Cầu Tình Yêu, Hội An

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 2

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 5

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 19

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 15

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 14

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 4

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 3

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 1

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 20

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 16

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 18

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 17

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 21

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 13

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 7

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 6

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 8

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 9

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 12

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 10

Xuân Trường - Xuân Phú - xuan truong xuan phu 11

Bài sau
Hình đẹp Công viên châu Á
Bài trước
Robert – Hà

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu