Xuân Trường – Hải Yến

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Da Nang Photography
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đà Nẵng, Hội An

Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 2
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 3
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 4
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 5
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 6
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 7
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 8
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 9
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 10
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 11
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 12
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 13
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 14
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 15
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 16
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 17
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 18
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 19
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 20
Xuân Trường - Hải Yến - xuan truong hai yen 21

Bài sau
Hồng Giao – Trúc Hà
Bài trước
Định Giang- Yến Ly

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu