Xuân Toản – Thị Dung

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thanh Huyền, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Hội An

Xuân Toản - Thị Dung - xuan toan thi dung 5

Xuân Toản - Thị Dung - xuan toan thi dung

Xuân Toản - Thị Dung - xuan toan thi dung 7

Xuân Toản - Thị Dung - xuan toan thi dung 6

Xuân Toản - Thị Dung - xuan toan thi dung 13

Xuân Toản - Thị Dung - xuan toan thi dung 12

Xuân Toản - Thị Dung - xuan toan thi dung 4

Xuân Toản - Thị Dung - xuan toan thi dung 3

Xuân Toản - Thị Dung - xuan toan thi dung 2

Xuân Toản - Thị Dung - xuan toan thi dung 11

Xuân Toản - Thị Dung - xuan toan thi dung 10

Xuân Toản - Thị Dung - xuan toan thi dung 9

Xuân Toản - Thị Dung - xuan toan thi dung 8

Xuân Toản - Thị Dung - xuan toan thi dung 1

Bài sau
Văn Khánh – Như Ý
Bài trước
Phát Sẩm – Thanh Huyền

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu