Xuân Tiến – Thanh Hương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Huy Trần, Linh Bo, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đồi Thiên An, Huế, Studio - Phim Trường, Tố Hữu Manor Crown

Xuân Tiến - Thanh Hương - 14.QU0 4477

Xuân Tiến - Thanh Hương - 13.QU0 4451

Xuân Tiến - Thanh Hương - 12.QU0 4443

Xuân Tiến - Thanh Hương - 11.QU0 4389

Xuân Tiến - Thanh Hương - 15.QU0 4537

Xuân Tiến - Thanh Hương - 09.QU0 4281

Xuân Tiến - Thanh Hương - 10.QU0 4336

Xuân Tiến - Thanh Hương - 05.QU0 4152 2

Xuân Tiến - Thanh Hương - 06.QU0 4204

Xuân Tiến - Thanh Hương - 07.QU0 4235

 

Xuân Tiến - Thanh Hương - 02.QU0 4087

Xuân Tiến - Thanh Hương - 03.QU0 4116

Xuân Tiến - Thanh Hương - 01.QU0 4036

Xuân Tiến - Thanh Hương - 08.QU0 4247

Xuân Tiến - Thanh Hương - 04.QU0 4132

Xuân Tiến - Thanh Hương - 20.h 9

Xuân Tiến - Thanh Hương - 19.h 9

Xuân Tiến - Thanh Hương - 04.h 14

Xuân Tiến - Thanh Hương - 03.h 11

Xuân Tiến - Thanh Hương - 02.h 11

Xuân Tiến - Thanh Hương - 01.h 10

Xuân Tiến - Thanh Hương - 18.h 31

Xuân Tiến - Thanh Hương - 17.h 30

Xuân Tiến - Thanh Hương - 16.h 30

Xuân Tiến - Thanh Hương - 14.h 26

Xuân Tiến - Thanh Hương - 15.h 27

Xuân Tiến - Thanh Hương - 11.h 21Xuân Tiến - Thanh Hương - 10.h 20

Xuân Tiến - Thanh Hương - 09.h 17

Xuân Tiến - Thanh Hương - 08.h 17

Xuân Tiến - Thanh Hương - 07.h 16

Xuân Tiến - Thanh Hương - 06.h 15

Xuân Tiến - Thanh Hương - 05.h 15

Xuân Tiến - Thanh Hương - 13.h 25

Xuân Tiến - Thanh Hương - 12.h 23

Bài sau
Bernard Yeow – Emily Mak
Bài trước
Hữu Thắng – Huỳnh Quyên

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Chụp hình cưới trên cây Cầu Vàng Bà Nà Hills - 162becb4f1455d70b8e44 800x400

Chụp hình cưới trên cây Cầu Vàng Bà Nà Hills

Nói đến Đà Nẵng, không ai là không biết đến một địa điểm được coi là “đặc sản” của nơi đây. Vừa là địa điểm hấp dẫn. Còn là địa điểm chụp ảnh cưới hoành…
Menu