Xuân Sơn – Bích Lành

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đà Nẵng, Hồ Xanh, Resort

Xuân Sơn - Bích Lành - luu ban nhap tu dong 53

Xuân Sơn - Bích Lành - luu ban nhap tu dong 62

Xuân Sơn - Bích Lành - luu ban nhap tu dong 54

Xuân Sơn - Bích Lành - luu ban nhap tu dong 57

Xuân Sơn - Bích Lành - luu ban nhap tu dong 61

Xuân Sơn - Bích Lành - luu ban nhap tu dong 63

Xuân Sơn - Bích Lành - luu ban nhap tu dong 55

Xuân Sơn - Bích Lành - luu ban nhap tu dong 64

Xuân Sơn - Bích Lành - luu ban nhap tu dong 65

Xuân Sơn - Bích Lành - luu ban nhap tu dong 60

Xuân Sơn - Bích Lành - luu ban nhap tu dong 59

Xuân Sơn - Bích Lành - luu ban nhap tu dong 58

Xuân Sơn - Bích Lành - luu ban nhap tu dong 56

Bài sau
Xuân Ray – Quỳnh Như
Bài trước
Vĩnh Cường – Nhật Trâm

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu