Xuân Ray – Quỳnh Như

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Tio Lê, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Biển, Đà Nẵng, Resort, Studio - Phim Trường

Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 100
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 101
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 102
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 99
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 98
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 96
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 97
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 84
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 85
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 86
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 87
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 88
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 89
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 90
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 91
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 92
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 93
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 94
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 95
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 83
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 79
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 80

Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 78
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 81
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 82
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 66
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 67
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 68
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 69
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 70
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 71
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 72
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 73
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 74
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 75
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 76
Xuân Ray - Quỳnh Như - luu ban nhap tu dong 77

Bài sau
Concept chụp hình cưới đẹp tại Huế
Bài trước
Xuân Sơn – Bích Lành

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu