Xuân Quỳnh – Thanh Trúc

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Linh Bo, Thắng Trương
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế

Xuân Quỳnh - Thanh Trúc - xuan quynh thanh truc 3

Xuân Quỳnh - Thanh Trúc - xuan quynh thanh truc 14

Xuân Quỳnh - Thanh Trúc - xuan quynh thanh truc 2

Xuân Quỳnh - Thanh Trúc - xuan quynh thanh truc 4

Xuân Quỳnh - Thanh Trúc - xuan quynh thanh truc 13

Xuân Quỳnh - Thanh Trúc - xuan quynh thanh truc 15

Xuân Quỳnh - Thanh Trúc - xuan quynh thanh truc 11

Xuân Quỳnh - Thanh Trúc - xuan quynh thanh truc 10

Xuân Quỳnh - Thanh Trúc - xuan quynh thanh truc 12

Xuân Quỳnh - Thanh Trúc - xuan quynh thanh truc 9

Xuân Quỳnh - Thanh Trúc - xuan quynh thanh truc 1

Xuân Quỳnh - Thanh Trúc - xuan quynh thanh truc 8

Xuân Quỳnh - Thanh Trúc - xuan quynh thanh truc 7

Xuân Quỳnh - Thanh Trúc - xuan quynh thanh truc 5

Xuân Quỳnh - Thanh Trúc - xuan quynh thanh truc 6

Xuân Quỳnh - Thanh Trúc - xuan quynh thanh truc

Bài sau
Xuân Thọ – Tuyết Nhi
Bài trước
Đức Huy – Ngọc Hân

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Menu