Xuân Phú – Hà My

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thịnh Trần, Thuý Artist, Trần Hiếu, Uyên Vy
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Biển, Cầu Tình Yêu, Lăng Cô, street style

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 25

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 26

Xuân Phú - Hà My - khoa nam tuong lam 11Xuân Phú - Hà My - khoa nam tuong lam 16

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 14

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 28

Xuân Phú - Hà My - khoa nam tuong lam 12

Xuân Phú - Hà My - khoa nam tuong lam 14

Xuân Phú - Hà My - khoa nam tuong lam 15

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 17

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 15

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 16

Xuân Phú - Hà My - khoa nam tuong lam 13

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 27

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 13

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 12

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 23

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 24

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 31

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 30

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 29

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 32

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 33

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 34

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 35

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 36

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 9

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 10

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 11

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 8

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 7

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 6

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 5

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 4

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 3

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 2

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 1

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my

Xuân Phú - Hà My - khoa nam tuong lam 18

Xuân Phú - Hà My - khoa nam tuong lam 17

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 18

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 19

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 20

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 22

Xuân Phú - Hà My - xuan phu ha my 21

Bài sau
Quốc Nhật – Thanh Thuý
Bài trước
Khoa Nam – Tường Lam

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu