Xuân Lục – Ngọc Ánh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: david-nguyen, Thanh Huyền
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa

Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 2
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 3
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 4
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 5
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 6
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 7
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 8
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 9
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 10
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 11
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 12
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 13
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 14
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 15
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 16
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 17
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 18
Xuân Lục - Ngọc Ánh - xuan luc ngoc anh 19

Bài sau
Phước Anh – Trang Đài
Bài trước
Công Tiến – Kim An

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu