Xuân Hưng – Trúc Chi

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Bee Ly, Hiếu Jose, Linh Bo
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Cầu gỗ lim, Đại Nội Huế, Huế, Nhà thờ Phú Cam

Xuân Hưng - Trúc Chi - 8

Xuân Hưng - Trúc Chi - 6

Xuân Hưng - Trúc Chi - 5

Xuân Hưng - Trúc Chi - 2

Xuân Hưng - Trúc Chi - 1

Xuân Hưng - Trúc Chi - 4

Xuân Hưng - Trúc Chi - 9

Xuân Hưng - Trúc Chi - 10

Xuân Hưng - Trúc Chi - 7

Xuân Hưng - Trúc Chi - 3

Xuân Hưng - Trúc Chi - 11

Xuân Hưng - Trúc Chi - 12

Xuân Hưng - Trúc Chi - 13

Xuân Hưng - Trúc Chi - 14

Xuân Hưng - Trúc Chi - 15

Xuân Hưng - Trúc Chi - 16

Xuân Hưng - Trúc Chi - 17

Bài sau
Minh Trí – Thuý Uyên
Bài trước
Tan Yun Wei – Bích Tuyền

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Menu