Xuân Hoàng – Lan Phương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Đinh Lê, Tio Lê, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đường cong Intercon, Hội An, Studio

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương22.9

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương21.8

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương02.10

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương03.11

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương19.6

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương06.14

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương04.12

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương05.13

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương07.15

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương08.16

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương09.17

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương10.18

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương11.19

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương01.1

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương16.3

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương17.4

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương12.2

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương15.22

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương14.21

Xuân Hoàng - Lan Phương - Xuân Hoàng Lan Phương13.20

Bài sau
Đại Quý – Minh Phương
Bài trước
Văn Hải – Thanh Tâm

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu