Xuân Cường – Vũ Trang

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển, Hồ Xanh, Studio - Phim Trường

Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 11
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 12
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 10
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 8
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 7
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 4
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 9
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 6
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 5
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 3
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 2
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 16
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 17
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 18
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 19
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 14
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 13
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 15
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 21
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 22
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 20
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang
Xuân Cường - Vũ Trang - xuan cuong vu trang 1

Bài sau
Phóng sự ngày cưới: Mr. Mai Khoa
Bài trước
Minh Quyền – Zaw Ashley

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu