Xuân Bách – Bảo Tuyên

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duy Thành, Thắng Nguyễn
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển, Đường cong Intercon, Hội An, Novotel

Xuân Bách - Bảo Tuyên - xuan bach bao tuyen 3

Xuân Bách - Bảo Tuyên - xuan bach bao tuyen 4

Xuân Bách - Bảo Tuyên - xuan bach bao tuyen 5

Xuân Bách - Bảo Tuyên - xuan bach bao tuyen 6

Xuân Bách - Bảo Tuyên - xuan bach bao tuyen 7

Xuân Bách - Bảo Tuyên - xuan bach bao tuyen 8

Xuân Bách - Bảo Tuyên - xuan bach bao tuyen 9

Xuân Bách - Bảo Tuyên - xuan bach bao tuyen 10

Xuân Bách - Bảo Tuyên - xuan bach bao tuyen 11

Xuân Bách - Bảo Tuyên - xuan bach bao tuyen 12

Xuân Bách - Bảo Tuyên - xuan bach bao tuyen 13

Xuân Bách - Bảo Tuyên - xuan bach bao tuyen 14

Xuân Bách - Bảo Tuyên - xuan bach bao tuyen 15

Xuân Bách - Bảo Tuyên - xuan bach bao tuyen 2

Xuân Bách - Bảo Tuyên - xuan bach bao tuyen

Xuân Bách - Bảo Tuyên - xuan bach bao tuyen 1

Bài sau
Hùng Viên – Nguyễn Oanh
Bài trước
Hoàng Hiệp – Kim Xuyến

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu