Wei Hong – Thị Hậu

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Thái Nhi
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đà Nẵng, Hội An

Wei Hong - Thị Hậu - wei hong thi hau

Wei Hong - Thị Hậu - wei hong thi hau 2

Wei Hong - Thị Hậu - wei hong thi hau 3

Wei Hong - Thị Hậu - wei hong thi hau 4

Wei Hong - Thị Hậu - wei hong thi hau 5

Wei Hong - Thị Hậu - wei hong thi hau 6

Wei Hong - Thị Hậu - wei hong thi hau 7

Wei Hong - Thị Hậu - wei hong thi hau 8

Wei Hong - Thị Hậu - wei hong thi hau 9

Wei Hong - Thị Hậu - wei hong thi hau 10

Wei Hong - Thị Hậu - wei hong thi hau 11

Wei Hong - Thị Hậu - wei hong thi hau 12

Wei Hong - Thị Hậu - wei hong thi hau 13

Wei Hong - Thị Hậu - wei hong thi hau 14

Wei Hong - Thị Hậu - wei hong thi hau 15

Wei Hong - Thị Hậu - wei hong thi hau 16

Bài sau
David Noh – Phượng Lâm
Bài trước
Đỗ Lộc – Thanh Hương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu