Vũ Tú – Nguyễn Dung

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Beo Adobe, Trương Quỳnh Trang
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Hội An, Lăng Cô, Studio

Vũ Tú - Nguyễn Dung - vu tu nguyen dung 9

Vũ Tú - Nguyễn Dung - vu tu nguyen dung 14

Vũ Tú - Nguyễn Dung - vu tu nguyen dung 12

Vũ Tú - Nguyễn Dung - vu tu nguyen dung 11

Vũ Tú - Nguyễn Dung - vu tu nguyen dung 13

Vũ Tú - Nguyễn Dung - vu tu nguyen dung 4

Vũ Tú - Nguyễn Dung - vu tu nguyen dung

Vũ Tú - Nguyễn Dung - vu tu nguyen dung 7

Vũ Tú - Nguyễn Dung - vu tu nguyen dung 6

Vũ Tú - Nguyễn Dung - vu tu nguyen dung 5

Vũ Tú - Nguyễn Dung - vu tu nguyen dung 8

Vũ Tú - Nguyễn Dung - vu tu nguyen dung 1

Vũ Tú - Nguyễn Dung - vu tu nguyen dung 2

Vũ Tú - Nguyễn Dung - vu tu nguyen dung 3

Vũ Tú - Nguyễn Dung - vu tu nguyen dung 15

 

Bài sau
Vũ Cường – Thị Tiên
Bài trước
Kevin – Oanh Kiều

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu