Vũ Cường – Thị Tiên

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Huy Trần, Linh Bo, Thắng Nguyễn
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển Lộc Bình, Đại Nội Huế, Đồi Vọng Cảnh, Huế, Studio

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 5

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 3

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 1

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 2

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 4

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 8

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 7

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 6

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 9

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 10

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 11

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 12

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 13

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 14

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 15

 

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 16

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 17

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 18

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 19

Vũ Cường - Thị Tiên - vu cuong thi tien 20

Bài sau
Đại Nghĩa – Xuân Hoà
Bài trước
Vũ Tú – Nguyễn Dung

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu