Vĩnh Cường – Nhật Trâm

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Lê Nam, Linh Bo
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Đà Nẵng, Hội An, Phim trường, Studio - Phim Trường

Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 7
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 5
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 6
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 8
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 9
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 10
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 11
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 12
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 13
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 14
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 1
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 2
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 3
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 4
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 18
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 19
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 17
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 16
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 15
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 20
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 21
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 22
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 23
Vĩnh Cường - Nhật Trâm - vinh cuong nhat tram 24

Bài sau
Xuân Sơn – Bích Lành
Bài trước
Khánh Tùng – Trúc Vi

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu