Viết Vũ – Thị Cẩm

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Song Nữ, Tân Trần, Tuất
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Hội An

Viết Vũ - Thị Cẩm - Viet Vu Thi Cam10

Viết Vũ - Thị Cẩm - Viet Vu Thi Cam01

Viết Vũ - Thị Cẩm - Viet Vu Thi Cam02

Viết Vũ - Thị Cẩm - Viet Vu Thi Cam04

Viết Vũ - Thị Cẩm - Viet Vu Thi Cam07

Viết Vũ - Thị Cẩm - Viet Vu Thi Cam05

Viết Vũ - Thị Cẩm - Viet Vu Thi Cam06

Viết Vũ - Thị Cẩm - Viet Vu Thi Cam08

 

Bài sau
Minh Hiếu – Ngọc Anh
Bài trước
Đức Kiên – Mỹ Lan

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu