Việt Vũ – Diệu Hoà

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Đinh Lê, Kim Huyền, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Studio, Studio - Phim Trường

Việt Vũ - Diệu Hoà - Viet Vu Dieu Hoa02

Việt Vũ - Diệu Hoà - Viet Vu Dieu Hoa01

Việt Vũ - Diệu Hoà - Viet Vu Dieu Hoa04

Việt Vũ - Diệu Hoà - Viet Vu Dieu Hoa05

Việt Vũ - Diệu Hoà - Viet Vu Dieu Hoa06

Việt Vũ - Diệu Hoà - Viet Vu Dieu Hoa07

Việt Vũ - Diệu Hoà - Viet Vu Dieu Hoa08

Việt Vũ - Diệu Hoà - Viet Vu Dieu Hoa09

 

Việt Vũ - Diệu Hoà - Viet Vu Dieu Hoa10

Việt Vũ - Diệu Hoà - Viet Vu Dieu Hoa11

Bài sau
Thiện Thành – Hồng Hạnh
Bài trước
Quốc Vương – Ngọc Uyên

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu