Việt Trung – Yến Nhi

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hiếu Jose, Thái Nhi
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Đà Nẵng

Việt Trung - Yến Nhi - viet trung yen nhi 13

Việt Trung - Yến Nhi - viet trung yen nhi 6

Việt Trung - Yến Nhi - viet trung yen nhi 7

Việt Trung - Yến Nhi - viet trung yen nhi

Việt Trung - Yến Nhi - viet trung yen nhi 1

Việt Trung - Yến Nhi - viet trung yen nhi 2

Việt Trung - Yến Nhi - viet trung yen nhi 3

Việt Trung - Yến Nhi - viet trung yen nhi 4

Việt Trung - Yến Nhi - viet trung yen nhi 5

Việt Trung - Yến Nhi - viet trung yen nhi 8

Việt Trung - Yến Nhi - viet trung yen nhi 9

Việt Trung - Yến Nhi - viet trung yen nhi 10

Việt Trung - Yến Nhi - viet trung yen nhi 11

Việt Trung - Yến Nhi - viet trung yen nhi 12

Bài sau
Fairy Love Concept
Bài trước
Yen – Rene

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu