Viết Nhân – Hương Ly

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duy Thành, Linh Bo, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển Thuận An, Chùa Diệu Đế, Cung An Định, Huế, Phim trường

Viết Nhân - Hương Ly - 1

Viết Nhân - Hương Ly - 2

Viết Nhân - Hương Ly - 3

Viết Nhân - Hương Ly - 4

Viết Nhân - Hương Ly - 5

Viết Nhân - Hương Ly - 6

Viết Nhân - Hương Ly - 7

Viết Nhân - Hương Ly - 8

Viết Nhân - Hương Ly - 9

Viết Nhân - Hương Ly - 10

Viết Nhân - Hương Ly - 11

Viết Nhân - Hương Ly - 12

Viết Nhân - Hương Ly - 13

Viết Nhân - Hương Ly - 14

Viết Nhân - Hương Ly - 15

Viết Nhân - Hương Ly - 16

Viết Nhân - Hương Ly - 17

Bài sau
Hoàng Vũ – Hương Ly
Bài trước
Văn Quang – Phạm Thu

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu