Việt Nghĩa – Thuỳ Dương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Linh Bo, Noo Trần, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế

Việt Nghĩa - Thuỳ Dương - luu ban nhap tu dong 60

Việt Nghĩa - Thuỳ Dương - luu ban nhap tu dong 61

Việt Nghĩa - Thuỳ Dương - luu ban nhap tu dong 62

Việt Nghĩa - Thuỳ Dương - luu ban nhap tu dong 63

Việt Nghĩa - Thuỳ Dương - luu ban nhap tu dong 64

Việt Nghĩa - Thuỳ Dương - luu ban nhap tu dong 65

Việt Nghĩa - Thuỳ Dương - luu ban nhap tu dong 66

Việt Nghĩa - Thuỳ Dương - luu ban nhap tu dong 67

Việt Nghĩa - Thuỳ Dương - luu ban nhap tu dong 68

Việt Nghĩa - Thuỳ Dương - luu ban nhap tu dong 69

Việt Nghĩa - Thuỳ Dương - luu ban nhap tu dong 70

Việt Nghĩa - Thuỳ Dương - luu ban nhap tu dong 71

Việt Nghĩa - Thuỳ Dương - luu ban nhap tu dong 72

Việt Nghĩa - Thuỳ Dương - luu ban nhap tu dong 73

Bài sau
Duy – Jenna
Bài trước
Hữu Nam – Thị Huê

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu