Việt Hưng – Huyền Trang

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Da Nang Photography, Thái Nhi
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa

Việt Hưng - Huyền Trang - viet hung huyen trang

Việt Hưng - Huyền Trang - viet hung huyen trang 2

Việt Hưng - Huyền Trang - viet hung huyen trang 3
Việt Hưng - Huyền Trang - viet hung huyen trang 4
Việt Hưng - Huyền Trang - viet hung huyen trang 5
Việt Hưng - Huyền Trang - viet hung huyen trang 6
 
Việt Hưng - Huyền Trang - viet hung huyen trang 7
Việt Hưng - Huyền Trang - viet hung huyen trang 8
Việt Hưng - Huyền Trang - viet hung huyen trang 9
Việt Hưng - Huyền Trang - viet hung huyen trang 10
Việt Hưng - Huyền Trang - viet hung huyen trang 11
Việt Hưng - Huyền Trang - viet hung huyen trang 12
Việt Hưng - Huyền Trang - viet hung huyen trang 13

Bài sau
Hình cưới đẹp Lý Sơn
Bài trước
Hà Việt Dũng – Hà Nhung ( Concept)

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu