Việt Cường – Hải Âu

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Thanh Chimi
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Biển, Đà Nẵng, Hội An

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 2

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 3

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 4

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 5

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 6

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 7

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 8

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 9

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 10

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 11

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 12Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 13

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 14

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 15

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 16

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 17

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 18

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 19

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 20

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 21

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 22

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 23

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 24

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 25

Việt Cường - Hải Âu - viet cuong hai au 26

Bài sau
Minh Đăng – Nhật Tâm
Bài trước
Tuấn Long – Bảo Hạnh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu