Văn Trọng – Kim Tuyết

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Khương Xoăn, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Hội An, Studio

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết17.HNHO 2

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết12.7

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết14.9

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết13.8

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết11.6

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết10.5

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết09.4

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết08.3

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết07.2

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết22.HNHO 9

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết21.HNHO 7

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết04.10

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết3.30

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết2.29

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết1.28

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết20.HNHO 6

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết19.HNHO 5

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết18.HNHO 4

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết16.HNHO 10

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết15.HNHO 1

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết06.12

Văn Trọng - Kim Tuyết - Văn Trọng Kim Tuyết05.11

Bài sau
Ảnh cưới đẹp Du thuyền
Bài trước
Khương – Hiền

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu