Văn Thuyết – Phương Ny

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Duc Lee, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Hồ Trước Đông, Yên Retreat

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny24.30

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny25.31

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny26.32

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny27.33

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny28.34

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny29.35

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny30.36

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny31.37

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny32.38

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny19.26

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny21.28

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny20.27

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny22.29Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny45.Untitled 3Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny44.Untitled 2Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny40.9

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny39.8Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny38.7Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny37.6

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny33.39

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny35.40

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny10.18

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny09.17Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny08.16Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny07.15

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny05.13

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny04.12

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny42.DL 25

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny11.19

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny13.20

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny14.21

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny15.22

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny03.11

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny02.10

Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny12.2Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny23.3Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny16.23Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny36.5Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny41.DL 13Văn Thuyết - Phương Ny - Văn Thuyết Phương Ny43.Untitled 1

Bài sau
Trung Nghĩa – Bảo Ngọc
Bài trước
Trương Huy – Khánh Vi

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu