Văn Thiết – Thị Biển

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Khương Xoăn, Quốc Phạm, Trang Hoàng
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Hội An, Phim trường

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 1

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 2

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 3

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 4

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 5

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 6

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 7

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 8

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 9

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 10

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 11

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 12

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 13

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 14

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 15

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 16

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 17

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 18

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 19

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 20

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 21

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 22

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 24

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 25

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 26

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 27

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 28

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 29

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 30

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 31

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 32

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 33

Văn Thiết - Thị Biển - van thiet thi bien 34

Bài sau
Văn Dũng – Bảo Châu
Bài trước
Gia Khoa – Mỹ Huyền

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu