Văn Tây – Tường Vy

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Thuý Artist, Tio Lê
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đà Nẵng, Phim trường

Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 2
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 3
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 4
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 5
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 6
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 7
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 8
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 9
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 10
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 11
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 12
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 13
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 14
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 15
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 16
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 17
Văn Tây - Tường Vy - van tay tuong vy 18

Bài sau
Lê Vương – Hồng My
Bài trước
Văn Hiếu – Kim Oanh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu