Văn Tân – Kim Hoàng

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: david-nguyen
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Đèo Hải Vân, Lăng Cô

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 9

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 8

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 7

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 10

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 6

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 4

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 5

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 18

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 2

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 1

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 3

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 19

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 17

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 16

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 15

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 14

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 13

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 12

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang 11

Văn Tân - Kim Hoàng - van tan kim hoang

Bài sau
Chí Cường – Lệ Quyên
Bài trước
Cẩm Hưng – Bửu Như

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu