Văn Tài – Phương Linh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duc Lee, Linh Bo, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế, Studio - Phim Trường

Văn Tài - Phương Linh - 08.16 1

Văn Tài - Phương Linh - 13.4

Văn Tài - Phương Linh - 14.5

Văn Tài - Phương Linh - 15.6

Văn Tài - Phương Linh - 17.8

Văn Tài - Phương Linh - 18.9

Văn Tài - Phương Linh - 16.7

Văn Tài - Phương Linh - 09.17 1

Văn Tài - Phương Linh - 12.3

Văn Tài - Phương Linh - 07.15

Văn Tài - Phương Linh - 06.14 1

Văn Tài - Phương Linh - 05.13 1

Văn Tài - Phương Linh - 04.12 1

Văn Tài - Phương Linh - 10.18 1

Văn Tài - Phương Linh - 03.11 1

Văn Tài - Phương Linh - 02.10 1

Văn Tài - Phương Linh - 01.1 1

Văn Tài - Phương Linh - 11.2

Bài sau
Quốc Trung – Thanh Nhàn
Bài trước
Tăng Việt – Quỳnh Vân

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu