Văn Quân – Thu Sương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Thanh Chimi
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Biển, Đà Nẵng, Lăng Cô, Nhà thờ

Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 2
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 3
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 4
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 5
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 6
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 7
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 8
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 9
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 10
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 11
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 12
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 13
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 14
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 15
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 16
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 17
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 18
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 19
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 20
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 21
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 22
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 23
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 24
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 25
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 26
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 27
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 28
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 29
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 30
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 31
Văn Quân - Thu Sương - van quan thu suong 32

Bài sau
Hữu Trí – Cẩm Tú
Bài trước
Lê Vương – Hồng My

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu