Văn Phúc – Thuỳ Trang

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duc Lee, Kim Huyền, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Studio

Văn Phúc - Thuỳ Trang - Văn Phúc Thuỳ Trang04.2

Văn Phúc - Thuỳ Trang - Văn Phúc Thuỳ Trang05.3

Văn Phúc - Thuỳ Trang - Văn Phúc Thuỳ Trang07.6

Văn Phúc - Thuỳ Trang - Văn Phúc Thuỳ Trang08.7

Văn Phúc - Thuỳ Trang - Văn Phúc Thuỳ Trang09.8

Văn Phúc - Thuỳ Trang - Văn Phúc Thuỳ Trang10.9

Văn Phúc - Thuỳ Trang - Văn Phúc Thuỳ Trang06.5

Văn Phúc - Thuỳ Trang - Văn Phúc Thuỳ Trang03.12

Văn Phúc - Thuỳ Trang - Văn Phúc Thuỳ Trang02.11

Văn Phúc - Thuỳ Trang - Văn Phúc Thuỳ Trang01.10

Bài sau
Văn Hào – Thu Thảo
Bài trước
Chris – Hạnh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu