Văn Khánh – Như Ý

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hiếu Jose, Trương Quỳnh Trang
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Phim trường

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 12

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 11

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 10

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 9

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 8

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 7

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 6

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 5

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 1

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 3

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 4

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 2

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 13

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 14

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 15

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 16

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 17

Văn Khánh - Như Ý - luu ban nhap tu dong 18

Bài sau
Chị Nhi
Bài trước
Xuân Toản – Thị Dung

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Menu