Văn Hiếu – Kim Oanh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Song Nữ
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Hội An

Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 2
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 3
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 4
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 5
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 6
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 7
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 8
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 9
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 10
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 11
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 12
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 13
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 14
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 15
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 16
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 17
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 18
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 19
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 20
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 21
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 22
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 23
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 24
Văn Hiếu - Kim Oanh - van hieu kim oanh 25

Bài sau
Văn Tây – Tường Vy
Bài trước
Chí Tài – Yến Nhi

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu