Văn Hải – Thanh Tâm

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Khương Xoăn, Kim Huyền
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi cháy, Bãi Đa, Hồ Xanh

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm06.14

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm05.13

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm03.11

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm04.12

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm02.10

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm08.16

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm07.15

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm09.17

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm19.9

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm15.5

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm14.4

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm13.3

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm12.2

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm18.8

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm17.7

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm20.HN 3

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm01.1

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm21.HN 9

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm11.19

Văn Hải - Thanh Tâm - Văn Hải Thanh Tâm10.18

Bài sau
Xuân Hoàng – Lan Phương
Bài trước
Văn Điệp – Quỳnh Như

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Menu