Văn Dương – Thị Phúc

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Đà Nẵng, Hội An

Văn Dương - Thị Phúc - van duong thi phuc
Văn Dương - Thị Phúc - van duong thi phuc 2
Văn Dương - Thị Phúc - van duong thi phuc 3
Văn Dương - Thị Phúc - van duong thi phuc 4
Văn Dương - Thị Phúc - van duong thi phuc 5
Văn Dương - Thị Phúc - van duong thi phuc 6
Văn Dương - Thị Phúc - van duong thi phuc 7
Văn Dương - Thị Phúc - van duong thi phuc 8
Văn Dương - Thị Phúc - van duong thi phuc 9
Văn Dương - Thị Phúc - van duong thi phuc 10
Văn Dương - Thị Phúc - van duong thi phuc 11
Văn Dương - Thị Phúc - van duong thi phuc 12
Văn Dương - Thị Phúc - van duong thi phuc 13
Văn Dương - Thị Phúc - van duong thi phuc 14

Bài sau
Khánh Duy – Thu Thuỷ
Bài trước
Hoàng Long – Lan Nhi

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu