Văn Bình – Trà My

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa

Văn Bình - Trà My - van binh tra my 18
Văn Bình - Trà My - van binh tra my 15
Văn Bình - Trà My - van binh tra my 16
Văn Bình - Trà My - van binh tra my 13
Văn Bình - Trà My - van binh tra my 14
Văn Bình - Trà My - van binh tra my 17
Văn Bình - Trà My - van binh tra my 10
Văn Bình - Trà My - van binh tra my 12
Văn Bình - Trà My - van binh tra my 11
Văn Bình - Trà My - van binh tra my 7

Văn Bình - Trà My - van binh tra my 9
Văn Bình - Trà My - van binh tra my 8
Văn Bình - Trà My - van binh tra my
Văn Bình - Trà My - van binh tra my 3
Văn Bình - Trà My - van binh tra my 2
Văn Bình - Trà My - van binh tra my 5
Văn Bình - Trà My - van binh tra my 6
Văn Bình - Trà My - van binh tra my 4

Bài sau
Gia Hoà – Kim Thu
Bài trước
Thanh Nam – Quỳnh Hoa

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu