Văn Bình – Cẩm Nhung

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Phương Lâm Nguyễn, Thái Nhi
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Hội An

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung 10

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung 9

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung 11

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung 15

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung 14

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung 13

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung 16

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung 12

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung 1

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung 5

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung 3

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung 4

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung 2

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung 8

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung 7

Văn Bình - Cẩm Nhung - van binh cam nhung 6

Bài sau
Khánh Toàn – Mỹ Linh
Bài trước
Đức Thịnh – Thanh Hằng

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu