Ưng Hoàng Phúc – Kim Cương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Tio Lê
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Biển, Đà Nẵng, Hội An, Lăng Cô

Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 2
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 3
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 4
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 5
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 6
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 7
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 8
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 9
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 10
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 11
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 12
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 13
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 14
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 15
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 16
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 17
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 18
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 19
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 20
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 21
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 22
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 23
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 24
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 25
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 26
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 27
Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương - ung hoang phuc kim cuong 28

Bài sau
Văn Thi – Mỹ Giang
Bài trước
Hà Việt Dũng – Hà Nhung

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu