Tùng Linh – Phương Thảo

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Biển, Cầu Tình Yêu, Hội An

Tùng Linh - Phương Thảo - tung linh phuong thao
Tùng Linh - Phương Thảo - tung linh phuong thao 3
Tùng Linh - Phương Thảo - tung linh phuong thao 4
Tùng Linh - Phương Thảo - tung linh phuong thao 2
Tùng Linh - Phương Thảo - tung linh phuong thao 1
Tùng Linh - Phương Thảo - tung linh phuong thao 5
Tùng Linh - Phương Thảo - tung linh phuong thao 6
Tùng Linh - Phương Thảo - tung linh phuong thao 7
Tùng Linh - Phương Thảo - tung linh phuong thao 8
Tùng Linh - Phương Thảo - tung linh phuong thao 9
Tùng Linh - Phương Thảo - tung linh phuong thao 10
Tùng Linh - Phương Thảo - tung linh phuong thao 11
Tùng Linh - Phương Thảo - tung linh phuong thao 12
Tùng Linh - Phương Thảo - tung linh phuong thao 13

Bài sau
Đông Anh – Thảo Nguyên
Bài trước
Ngọc Phi – Kim Lý

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu