Tuấn Long – Bảo Hạnh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thái Nhi, Thắng Nguyễn
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Hội An

Tuấn Long - Bảo Hạnh - tuan long bao hanh
Tuấn Long - Bảo Hạnh - tuan long bao hanh 2
Tuấn Long - Bảo Hạnh - tuan long bao hanh 3
Tuấn Long - Bảo Hạnh - tuan long bao hanh 4
Tuấn Long - Bảo Hạnh - tuan long bao hanh 5
Tuấn Long - Bảo Hạnh - tuan long bao hanh 6
Tuấn Long - Bảo Hạnh - tuan long bao hanh 7
Tuấn Long - Bảo Hạnh - tuan long bao hanh 8
Tuấn Long - Bảo Hạnh - tuan long bao hanh 9
Tuấn Long - Bảo Hạnh - tuan long bao hanh 10
Tuấn Long - Bảo Hạnh - tuan long bao hanh 11
Tuấn Long - Bảo Hạnh - tuan long bao hanh 12
Tuấn Long - Bảo Hạnh - tuan long bao hanh 13
Tuấn Long - Bảo Hạnh - tuan long bao hanh 14
Tuấn Long - Bảo Hạnh - tuan long bao hanh 15
Tuấn Long - Bảo Hạnh - tuan long bao hanh 16

Bài sau
Việt Cường – Hải Âu
Bài trước
Duy Khiêm – Cẩm Thuý

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu