Tuấn Kiệt – Hồng Ngọc

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Lê Nam, Thái Nhi
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà

Tuấn Kiệt - Hồng Ngọc - tuan kiet hong ngoc
Tuấn Kiệt - Hồng Ngọc - tuan kiet hong ngoc 2
Tuấn Kiệt - Hồng Ngọc - tuan kiet hong ngoc 3
Tuấn Kiệt - Hồng Ngọc - tuan kiet hong ngoc 4
Tuấn Kiệt - Hồng Ngọc - tuan kiet hong ngoc 5

Tuấn Kiệt - Hồng Ngọc - tuan kiet hong ngoc 6

Tuấn Kiệt - Hồng Ngọc - tuan kiet hong ngoc 7

Tuấn Kiệt - Hồng Ngọc - tuan kiet hong ngoc 8

Tuấn Kiệt - Hồng Ngọc - tuan kiet hong ngoc 9

Tuấn Kiệt - Hồng Ngọc - tuan kiet hong ngoc 10

Tuấn Kiệt - Hồng Ngọc - tuan kiet hong ngoc 11

Tuấn Kiệt - Hồng Ngọc - tuan kiet hong ngoc 12

Tuấn Kiệt - Hồng Ngọc - tuan kiet hong ngoc 13

Tuấn Kiệt - Hồng Ngọc - tuan kiet hong ngoc 14

Bài sau
Hình cưới đẹp Cầu tình yêu
Bài trước
Minh Bình – Hoa Tiên

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu