Tuấn Anh – Thảo Tiên

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Khương Xoăn, Linh Bo, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Hồ Khe Ngang, Huế, Quán cafe, Studio - Phim Trường

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 01.a

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 03.a2

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 06.a5

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 02.a1

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 15.b7

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 11.b3

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 12.b4

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 09.b1

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 20.c3

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 18.c1

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 21.c4

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 23.c6

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 24.e

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 33.e2

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 34.e3

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 39.e8x

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 37.e7

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 29.e13

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 30.e14

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 31.e15

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 32.e16

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 28.e12

Tuấn Anh - Thảo Tiên - 40.e9

Bài sau
Trường An – Kim Chung
Bài trước
Ngọc Bình – Thanh Vy

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu