Trương Huy – Khánh Vi

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Huy Trần, Thanh Chimi
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Biển, Yên Retreat

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi01.1

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi18.7

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi17.7

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi16.6

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi15.5

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi13.3

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi14.4

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi12.2

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi19.8

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi20.9

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi02.10

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi03.11

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi11.19

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi10.18

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi09.17

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi08.16

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi07.15

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi06.14

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi05.13

Trương Huy - Khánh Vi - Trương Huy Khánh Vi04.12

Bài sau
Văn Thuyết – Phương Ny
Bài trước
Concept True Love

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu