Trường An – Kim Chung

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Bùi Thu Loan, Khương Xoăn, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đại Nội Huế, Huế, Quán cafe, Studio - Phim Trường

Trường An - Kim Chung - 33.QU0 9710

Trường An - Kim Chung - 29.9 e1633514275527

Trường An - Kim Chung - 25.5

Trường An - Kim Chung - 26.6

Trường An - Kim Chung - 23.3

Trường An - Kim Chung - 28.8

Trường An - Kim Chung - 17.24

Trường An - Kim Chung - 18.25

Trường An - Kim Chung - 15.22

Trường An - Kim Chung - 21.28

Trường An - Kim Chung - 16.23 copy

Trường An - Kim Chung - 32.QU0 0483

Trường An - Kim Chung - 10.18

Trường An - Kim Chung - 08.16

Trường An - Kim Chung - 13.20

Trường An - Kim Chung - 09.17

Trường An - Kim Chung - 03.11

Trường An - Kim Chung - 04.12

Trường An - Kim Chung - 06.14

Trường An - Kim Chung - 05.13

Bài trước
Tuấn Anh – Thảo Tiên

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu